Bronnen

Boeken

 • Cultuurhistorie
  • Golden Raand; Meinder Schroot en Jan Meijering
  • Het Plaatsnamenboek; Gerald van Berkel en Kees Samplonius
  • Gelaagd Landschap; Veenkolonisten en kleiboeren in het Dollardgebied; Henny Groenendijk Rolf Bärenfänger
  • Fivelboezem; Otto S. Knottnerus
  • Het Hoogeland; Meindert Schroor
  • Natte voeten, vette klei Oostelijk Fivelingo en het water Otto S. Knottnerus
  • Vestingen en schansen in Groningen; Jean-Denis Lepage.
  • Grafsymboliek en Rouwgebruiken; Henk Bolt en Cynthia Heinen
  • Verhalen van het Groninger Ommeland; Aafke Steenhuis.
  • De ontdekking van het reizen: Antoni Måczak
 • Bezinning.
  • Wandel je wijzer. Stad en natuur als coach; Aat van der Harst
  • Wandelcoaching; Jeroen Henrikson
 • Christelijke spiritualiteit
  • Het Ritme van de tijden; Alberte van Ess en Lex Boot
  • Handboek christelijke spiritualiteit Lex Boot (red.)
  • Christelijke symboliek van dieren, planten en stenen. De Physiologus; dr. F. Ledegang
  • Symbolen de taal van kunst en liturgie’ Alfred C. Bronswijk
  • Wandelen en genieten met God; Pauline Vervoorn
  • Christelijke spiritualiteit ; Alister McGrath
  • Tussen hemel en aarde; Kick Bras
  • Muziek van zuiver zwijgen; Kick Bras.
  • Jouw Spiritualiteit; Gary Thomas
  • Pelgrimeren met God; Detlef Lienau
 • Kerken en Kloosters
  • Kloosters in Groningen; Martin Hillinga en Hans Kroeze
  • Kerken Architectuurgids; Denis R. McNamara
  • Groninger kerken en hun Schilderingen Historische reeks Stad en Lande; Jan Schoneveld
  • Vroomheid in hout en steen; Regnerus Steensma
  • Alle Middeleeuwse kerken tussen Harlingen en Willemshaven; Peter Karstkarel
  • Vaktaal Vaktermengids bij kerkgebouwen; C.G. Reinders (red. uitgaven SOGK)
  • Middeleeuwse Handschriften Groningse Kloosters; Jos M.M. Hermans
  • Romaans Vademecum; Ada van Deijk
  • Mis Middeleeuwse kerkinterieurs in Groningen en Ostfriesland; Justin E.A. Kroesen
  • In de voetsporen van Emo en Menko
  • Kroniek klooster Bloemhof.
 • Filosofie
  • Het ware leven is elders; Ruud Welten
  • De kunst van het reizen; Alain du Botton
  • Over de grens; Carolien van Bergen
  • Gij zult Gelukkig zijn; Pascal Bruckner
 • Pelgrimeren
  • De wandelaar als pelgrim; Gerrit Jan Zwier
  • Pelgrims door de eeuwen heen Santiago de Compostella in woord en beeld; Dr. J. van Herwaarden (red).
  • Pelgrimage, en spirituele reis; Ian Bradley
  • Emo’s reis; Dick de Boer

Websites

Apps

Reacties gesloten.