Christelijke spiritualiteit

Pelgrimeren komt in alle religies en levensbeschouwingen voor.  Voor de pelgrims die hun christelijk geloof wil verdiepen biedt Groningen ook veel onverwachte schatten. De historie is zo ontzettend rijk:  Of het nou gaat om gewelfschilderingen in middeleeuwse kerken, de wierden van Helwerd dat wel als

geboorteplek van het christelijk geloof in Groningen kan worden betiteld tot aan de kluis van broeder Hugo in Warfhuizen. En dan hebben het nog niet over de stiltegebieden die er in overvloed zijn.

Elke wandeling  heeft een eigen spiritualiteitswerkvorm. Dat kan sterk uiteenlopen met verwerkingsvormen over een gewelfschildering, een muziekstuk,  een overdenking van een van de kerkvaders, een dier of plant, maar ook meer sociaal emotionele thema’s als troost komen aanbod. Of de stilte staat tijdens een wandeling  centraal.  De thema’s zijn veelal gekoppeld aan wat we onderweg en in de kerken tegenkomen.

Pelgrimeren is ook innerlijke pelgrimeren.  Het op weg zijn met achterlatende het vertrouwde en op weg te gaan en gaandéweg nieuwe wegen in te slaan om God op je pad tegen te komen. Dat kan ieder van ons heel verschillend zijn; de een wordt aangesproken door kunst de ander door de natuur weer en ander door de spiritualiteit van eeuwen te ontdekken en weer een ander door je eigen geestelijke wortels te ontdekken. We oriënteren ons op de spiritualiteit van alle christelijke stromingen van vroeger en nu.

Het gaat ons zowel om de inhoud als de vorm waarin dat wordt aangeboden.  Oude inhoud in  andere vorm aangeboden kan onverwacht  heel inspirerend zijn. We bieden vaak meerdere vormen vrijblijvend aan. Je kan kiezen welke vormen je aanspreken maar dat doe je individueel en wat  het beste aansluit bij jouw karakter en belevingswereld.

Het is voorts ook een reis door de tijd van inspirerende personen van Augustinus tot Henri Nouwen, van Spurgeon naar  C.s. Lewis, van Billy Graham tot Martin Luther King en van Bach tot Nelson Mandela. Dan gaat het om hun teksten, poëzie, gebeden en diverse kunstvormen.

Het gaat bij Pelgrimage om inspiratie, vieren en ontdekken en minder om  dogma’s, leer en ethiek.  Het stimuleert  je creativiteit, je zelfreflectie, je spirituele ontwikkeling en je  geestelijke groei door allerlei uiteenlopende werkvormen.  Er zijn naast hoogtepunten ook dieptepunten in de spiritualiteit, (kruistochten, inquisitie). De valkuilen en ontaarding laten we niet ongemoeid.  Spiritualiteit kan namelijk ook verworden tot navelstaarderij en narcisme.

Reisboek.
Pelgrimeren is ook een innerlijke reis maken en we stimuleren iedereen om voor jezelf een reisboek te maken zoals de pelgrims dat vroeger ook deden.  Zelfs  uit de 3e eeuw na Chr. is een zogenaamde Itinerarium bewaard gebleven. Daarin kan je aantekeningen bewaren zoals in een dagboek, de gedachten die je hebt gehad en werkvormen die je hebt gehanteerd.

Reacties zijn gesloten.