Infobestand

Per etappe kunt u een bestand downloaden in PDF opmaak met  cultuurhistorische informatie  over het gebied.  Per regio hebben we heel verschillende landschapstypen met een eigen ontstaansgeschiedenis.  Heel veel cultuurhistorische erfgoed is  bewaard is gebleven. Veel landschappen vertonen sporen van 300 jaar geschiedenis. U leert het landschap als het ware te lezen aan de hand van de kenmerken die u waarneemt. De hoogtekaart van het gebied en de historische kaarten in het infobestand zijn u daarbij behulpzaam.

Met cultuurhistorische informatie krijgt in een breed scala  aan informatie over bijv.  schansen uit de 80 jarige oorlog, tot kerken uit de middeleeuwen, bouwstijlen, dijken en zijlen, maar ook relevante musea,  molens, historische panden, archeologische waardevolle landschapselementen enz.

Met dit infobestand ontvangt u informatie over datgene wat u op de route tegenkomt:

  • type landschap en cultuurhistorische achtergrond
  • dorpen en archeologie
  • architectuur
  • natuur
  • Kerken, exterieur en interieur
  • kloosterterreinen
  • borgen
  • wierden
  • locale bijzonderheden etc.

De informatie is afkomstig van  websites als Wikipedia. Het Groninger Landschap, Stichting Oude Groninger Kerken, Historische verenigingen, landschapsgeschiedenis, Groninger Kerken in beeld.  De websites worden vermeld in het menu ” Over Ons”  en dan de pagina “Bronnen”.

Reacties zijn gesloten.