Word donateur

Vanaf 1 januari 2019 kunt u ook voor € 20,- per jaar donateur worden van onze stichting. Ook kunt u een donateurschap cadeau doen. 

Het werk van de Stichting Pelgrimeren in Groningen is een volledig door vrijwilligers gedragen initiatief zonder structurele subsidies. De wandelingen met bijlagen en de App zijn allemaal gratis te downloaden. De georganiseerde wandelingen kosten  € 3,- per persoon maar daarmee zijn we nog niet uit de kosten.  Daarom stellen we het erg op prijs dat u donateur wilt worden voor € 20,- per jaar. Daarmee
 • ondersteunt u onze doelstelling om zoveel mogelijk het Pelgrimeren in Groningen te bevorderen; u wordt eigenlijk ook een soort ambassadeur van het Stichting Pelgrimeren in Groningen
 • maakt u het mede mogelijk dat we deze wandelingen gratis aan u en iedereen kunnen aanbieden                                                  

Wat ontvangt u daarvoor terug: 

 • u hebt gratis toegang tot onze 7 georganiseerde wandelingen per jaar; online aanmelding per wandeling blijft nog wel nodig
 • u ontvangt 3 x per jaar onze digitale Nieuwsbrief
 • u ontvangt € 2,50 korting op de aanschaf van onze cap die normaal     € 7,50 kost  
 • u kunt uiteraard steeds gratis gebruik van alle 200 wandelingen met een lengte van 2500 km;
 • Praktisch 
 • We hebben een ANBI status dus uw bijdrage als donateur komt in aanmerking voor aftrek giften bij de belasting
 • Na betaling van het jaarlijks bedrag voor dat kalenderjaar bent u donateur en ontvangt u een donateurspas voor het desbetreffende kalenderjaar Rekeningnummer NL25.RBRB.0943.5716.42 ovv Donateurschap 20… (jaartal invullen)
 • Er is geen automatische verlening dus u bepaalt elk jaar weer of u donateur wilt blijven. 
 • Het donateurschap is geldt voor 1 kalenderjaar
 • Echtparen betalen €  35,- als donateursbijdrage.
 • Klik hier voor het online aanmeldformulier voor Donateurs 

Geef een donateurschap cadeau.

Het is dus ook mogelijk een donateurschap voor een jaar cadeau te doen. Klik dan hier voor het speciale aanmeldformulier in voor het dit geschenk.

Klik hier voor de downloadbare cadeaukaart donateurschap.

Reacties gesloten.