Aanmeldformulier donateurs

Als donateur steun je onze stichting, die zonder subsidies en volledig op vrijwilligers draait. We hebben een ANBI status waardoor deze donateursbijdrage aftrekbaar is bij de belastingopgave onder Giften.

Maak het bedrag over op onze rekening:

Stichting Pelgrimeren in Groningen

Bankrekening NL25.RBRB.0943.5716.42 

O.v.v. donateurschap

Reacties gesloten.